شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت سفیر گستر تاراز جهت واریز فیش و یا کارت به کارت

شماره حساب به نام نزد بانک
 4502102405 شرکت سفیر گستر تاراز 
6104337770090205 شرکت سفیر گستر تاراز

اگر قصد واریز فیش و یا کارت به کارت برای افزایش شارژ ارسال پیامک انبوه را دارید حتما بعد از واریز با ورود به پنل کاربری پیامکی خود، از منوی شارژ پیامکی و انتخاب گزینه درج فیش واریزی نسب به درج اطلاعات فیش واریزی خود اقدام نمایید بدیهی است بعد از ثبت اطلاعات فیش واریزی پنل شما شارژ خواهد شد.