تعرفه خرید شارژ پیامک

تعرفه ی شارژ در پیام کوتاه سفیرک بر اساس نوع پنل انتخابی شما متفاوت می باشد که به صورت ثابت برای هر اپراتور لحاظ میگردد و به مبلغ خرید شما و مدت زمان اعتباری خاصی بستگی ندارد.

در واقع تعرفه از 92 ریال تا 138 ریال بر حسب نوع پنل خریداری شده  و اپراتور ارسال کننده پیام، محاسبه می گردد، که در پنل های ارسال پیامک سفیرک تمامی اپراتورها جهت سهولت انتخاب کاربر لحاظ گردیده است.