سفیرک

مشاور، طراح و مجری تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ و برندسازی

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید: 02144623310

تعرفه خطوط اختصاصی

تعرفه خطوط اختصاصی در سامانه ارسال پیامک سفیرک طبق جدول زیر محاسبه میگردد

ردیف ارقام پیش شماره نوع شماره قیمت (ریال)
1 15 5 غیر سفارشی 80,000
2 15 5 سفارشی 80,000
3 15 21000 سفارشی 700,000
4 14 1 غیر سفارشی 135,000
5 14 1 سفارشی 300,000
6 14 3 غیر سفارشی 150,000
7 14 3 سفارشی 150,000
8 14 5 غیر سفارشی 100,000
9 14 5 سفارشی 100,000
10 14 21000 سفارشی 800,000
11 13 1 غیر سفارشی 350,000
12 13 1 سفارشی 700,000
13 13 5 غیر سفارشی 270,000
14 13 5 سفارشی 270,000
15 13 21000 سفارشی 950,000
16 12 1 غیر سفارشی 700,000
17 12 1 سفارشی 1,400,000
18 12 2 غیر سفارشی 1,500,000
19 12 2 سفارشی 2,500,000
20 12 2 سفارشی نیمه رند 3,000,000
21 12 2 سفارشی رند 3,500,000
22 12 3 غیر سفارشی 900,000
23 12 3 سفارشی 900,000
24 12 5 غیر سفارشی 700,000
25 12 5 سفارشی 700,000
26 12 21000 سفارشی 1,150,000
27 11 1 غیر سفارشی 1,400,000
28 11 1 سفارشی 2,700,000
29 11 5 غیر سفارشی 1,100,000
30 11 5 سفارشی 1,100,000
31 10 1 غیر سفارشی 1,800,000
32 10 1 سفارشی 4,000,000
33 10 2 غیر سفارشی 4,000,000
34 10 2 سفارشی 5,000,000
35 10 2 سفارشی نیمه رند 7,000,000
36 10 2 سفارشی رند 10,000,000
37 10 3 غیر سفارشی 1,000,000
38 10 3 سفارشی 1,000,000
39 10 5 غیر سفارشی 1,200,000
40 10 5 سفارشی 1,200,000
41 10 21 سفارشی 600,000
42 10 26 سفارشی 600,000
43 9 1 غیر سفارشی 2,500,000
44 9 1 سفارشی 5,000,000
45 9 2 غیر سفارشی 7,000,000
46 9 2 سفارشی 8,000,000
47 9 2 سفارشی نیمه رند 10,000,000
48 9 2 سفارشی رند 15,000,000
49 9 2 سفارشی خیلی رند 50,000,000
50 9 5 غیر سفارشی 1,600,000
51 9 5 سفارشی 1,600,000
52 8 1 غیر سفارشی 3,500,000
53 8 1 سفارشی 7,000,000
54 8 2 غیر سفارشی 14,000,000
55 8 2 سفارشی 14,000,000
56 8 2 سفارشی نیمه رند 16,000,000
57 8 2 سفارشی رند 25,000,000
58 8 2 سفارشی خیلی رند 60,000,000
59 7 1 غیر سفارشی 34,000,000
60 7 1 سفارشی 34,000,000
61 7 21 سفارشی 3,000,000
62 7 26 سفارشی 3,000,000
63 6 1 سفارشی 60,000,000
64 6 21 سفارشی 3,200,000

 

مشاوره تلفنی رایگان:
02144623310