آرشیو نوشته ها

آرشیو نوشته ها

21 مهر 1397
03:23

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦ درخت زیباست معلم بر تخته ی سیاه با رنگی نزدیک به سپید گفت که درخت زیباست و به من به این می اندیشیدم که ما درخت را به دار کرده ایم وبر جسد پوسیده آن از زیبایی فراموش شده اش یاد می کنیم … ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦ رسول اکرم (ص) هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند او را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦ گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من...