آرشیو نوشته ها

آرشیو نوشته ها

11 فروردین 1398
19:54

راه کارهای مناسب برای بازاریابی پیامکی برای اینکه بتوانید در بازاریابی پیامکی موفق باشید باید تمام جوانب را در نظر بگیرد در غیر این صورت در این راه شکست خواهید خورد و کسب و کارتان رونق نخواهد داد. اولین قدم در راه کارهای مناسب در ارسال پیامک تبلیغاتی شناخت افراد و مشتریان شما می باشد. مثلا اگر شما صاحب یک مدرسه ابتدایی هستید و میخواهید تبلیغات خود را در این زمینه از طریق بازاریابی پیامکی انجام دهید نباید به افرادی که مجرد هستند و هنوز ازدواج نکرده اند و یا کسانی که تازه ازدواج کرده و هنوز بچه دار نشده اند پیامک ارسال کنید، چرا که...